Židovské hřbitovy na Podblanicku

Žádný z podblanických židovských hřbitovů je dnes již nepoužívaná. Jsou opuštěné a připomínají spíše tajemnou zahradu, například tu o zlém kocourovi? Já si tu Trnkovu zahradu představuji přesně tak. Co se týče kocoura, byl opuštěný a i hodně zlomyslný, ale zlý nebyl. Měl spoustu keců, ale doopravdy by těm klukům neublížil.

Většina kačerů sem chodí nejen pro body, ale také pro zvláštní atmosféru, klid a ten trochu strašidelný pocit z opuštěného místa. Mě na jednom hřbitově zaujal tento nápis pro svojí hlubokou pravdivost:

Co jste vy, byli jsme i my.
Co jsme my, budete i vy a budeme si rovni.

Dve nabozenstvi / Two religions (GC13A7N)

Trhový Štěpánov – Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1711. Část náhrobků pochází ze zatopených Dolních Královic  Díky finanční podpoře štěpánovského rodáka v cizině byly hroby a zeď s márnicí obnoveny. Finálka této multiny není na hřbitově.

Zidovsky hrbitov Naceradec (GC3H5KN)

Nepříliš velký hřbitov je obklopen polem, zahradami a remízkem. Vstupní vrata na hřbitov jsou v současné době směrována do soukromé zahrady a nelze tedy na hřbitov projít. Mysterka je založena na židovském písmu.

Zidovsky hrbitov Lukavec (GC381A3)

Židovský hřbitov se nachází na severním okraji obce, na vyvýšeném místě nedaleko rybníka Lázeň, zcela obklopený zahradami a jinými soukromými pozemky a je poněkud obtížné se na něj dostat. Mysterka spočívá v hledání náhrobků.

Zidovsky hrbitov Pravonin a Gustav Mahler (GC3DAFM)

Malý a tak trochu zapomenutý hřbitov poblíž podblanické obce Pravonín. Je zde pohřben nikoliv dědeček, ale jeden z příbuzných hudebního skladatele Gustava Mahlera. I ten je obtížně přístupný.

Zidovsky hrbitov ? Vlasim (GC2VERD)

Hřbitov byl založen až na konci 19. století, po druhé světové válce byl pustošen a v 80. letech 20. století byla většina náhrobků odvezena, zbylo jich tu jen pár, včetně několika torz.

Zidovsky hrbitov Studeny (GC30K5Z)

Byl využíván židovskou náboženskou obcí v nedalekém Křivsoudově. Jsou dochovány obvodové zdi bývalé márnice a asi 60 náhrobních kamenu. Některé z nich sem byly přeneseny z Dolních Kralovic, které byly zatopeny přehradou Želivka. Okolí je ale zarostlé vysokou trávou a kopřivami, z větší části je místo obklopeno lesem.

Benesovsky Zid (GCZ34D)

Nejstarší cache v Benešové založená již v roce 2006 technickem, v roce 2008 adoptovaná Leneh a roku 2010 adoptovana Annie & AKA, v roce 7/2012 převzata balda88 a 3/2014 tuto putovní keš převzal marfi70. Je to úctyhodná historie a ukazuje, že udržovat tuto keš není jednoduché.

Divisovsky Zid (GC1F1C8)

Na ploše 2921 m2 je kolem 200 náhrobních kamenů, četné náhrobky jsou barokního a klasicistního V Divišově najdeme i synagogu, stojí ve Šternberské ulici.

Další židovské hřbitovy najdeme i na Voticku, Mladovožicku, ale to si necháme na příště.